Beregi körútjaink 17-50fős buszokkal!

Tákos, református templom

A „mezitlábas Notre-Dame”-nak is nevezett egyhajós teremtemplom a XVIII. században épült.

Talpgerendái terméskő alapon nyugszanak. Ezen állnak a függőleges tartóoszlopok, melyek közét vesszőből font, tapasztott paticsfal tölti ki.

A mennyezet 58 kazettáját virág motívumok díszítik, melyek 1766-67-ben készültek.

Tákos templomában nem a gazdagság pompája hanem a szegények szépre törekvése érezhető.

A koragótikus templom az 1332–35. évi pápai tizedjegyzékben már szerepel. Különlegességét mégis a reformációnak köszönheti, ugyanis az egyszerűségükben szép Árpád-kori templomokat ezidőtájt kívül-belül kifestették. Napjainkra kevés maradt meg ezekből a XVII. századi díszítésekből.

Az épület felújítása után itt jól láthatóvá váltak a vidám, burjánzó növényi motívumok. 1678-ban az itt tartott zsinaton tiltották meg a pipázást és a tubákolást a református templomokban.

 

Csaroda, református templom

A XIII. század második felére tehető az egykori kegyúri monostor építése.

Szentélyét az 1300-as évek végén bizánci hatásra készített freskók díszítik. A szentek mind mosolyognak, arcukról derű sugárzik. Ezek a képek románkori festészetünk nagy jelentőségű alkotásai.

A XVI. században reformátussá vált település templomának kazettás mennyezete 1777-ben készült el.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpa, szárazmalom

A tarpai szárazmalom a XIX. század elején épült.

Az Észak-Tiszántúl egyetlen megmaradt ilyen építménye.

Malomkerekét egykor lovak hajtották.

 

 

 

 

Túristvándi, vízimalom 

Műemléki jelentőségű környezetben, a Túr folyó partján álló vízimalom valamikor a XVIII. században épült. Elődei azonban már az 1500-as években is itt őröltek. 

A népi stílusú, alulcsapós, három hajtókerekes malomépületet a hajdani ácsok úgy építették, hogy egyetlen vasszöget sem használtak fel az ácsmunkák során. A malom 1947-ig még lisztet őrölt.

 

 

 

 

Szatmárcseke, csónak alakú fejfás református temető

Páratlan látványt nyújt, teljesen egyedi hagyományokat őriz a mintegy 600 darab, embermagasságú, csónakban fekvő embert szimbolizáló fejfával benépesített sírkert.

Egyesek szerint azért temetkeztek így, mert a települést körülvevő vizek áradásakor a halottakat csak csónakban vihették a temetőbe.

Program - szállás foglalás

Az alábbi űrlap segítségével akár egyszerre tud foglalni programokat és szállást is.

Természetesen a programok és szállások külön is foglalhatóak.

Program foglalás
Szállás foglalás